Wandale znowu górą

Ścieżka rowerowa po nasypie kolei wąskotorowej od początku powstania jest miejscem niezwykle popularnym i użytkowanym zarówno przez mieszkańców, jaki turystów, rowerzystów i piechurów, dzieci i dorosłych, ale także niestety przez wandali……………. Rok rocznie Gmina, zarządca ponoszą koszty związane z usuwanie szkód, zniszczeń, kradzieży – jednym słowem aktów wandalizmów.

W ostatnim czasie pracownicy ZOSTiR stwierdzili akty wandalizmu na miejscu postojowym w Lisianach (przy skręcie na Krukowo). Całkowicie wyłamanych zostało 15 sztuk desek pełniących rolę siedziska (ławek) przymocowanych do 3 murków utrudniających wjazd na ścieżkę rowerową, połamana została jedna deska – fragment ogrodzenia, jednej całkowicie brakuje. Objazd pozostałych miejsc postojowych wykazał uszkodzenie (najprawdopodobniej siekierą) w Pobłociu Wielkim.

Niestety wraz z początkiem roku – zarządca ponosi straty. Łączna wartość szkody to 650 zł netto. W praktyce oznacza to zmniejszenie puli przeznaczonej na imprezy rekreacyjne, sportowe skierowane do naszych dzieci… Niestety,  koszty wandalizmu są przez to wyższe, a cierpimy na tym my wszyscy

Wobec powyższego apelujemy do każdego świadka aktów wandalizmu, by nie być biernym, aby reagować.  Informacje można przekazywać osobiście lub anonimowo do Zarządcy, do Straży Miejskiej lub na Policję.