Z Karlina na Wembley

Dzięki funduszom pozyskanym z MLGR ze środków Uni Europejskiej ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, w naszej Gminie realizowany jest kolejny projekt skierowany na aktywizację społeczną poprzez sport. Projekt pn. Z Karlina na Wembley skierowany jest do dzieci i młodzieży z naszej Gminy.

Celem działania w ramach projektu jest promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, aktywnego stylu życia od najmłodszych lat propagowanie aktywności ruchowej oraz rozbudzanie zamiłowań sportowych do piłki nożnej poprzez organizację cyklu rozgrywek piekarskich dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych: dla szkół podstawowych, dla gimnazjalistów z podziałem na kategorie wiekowe

Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promowania zdrowia i sportu stanowi jeden z kluczowych warunków upowszechniania zdrowych stylów życia. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci poprzez kulturę fizyczną i obcowanie ze sportem w różnej formie. Sport, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rekreację i krajoznawstwo są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży. Ponieważ dzieci coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, mało się ruszają i nie rozwijają swoich talentów sportowych ukrytych w dzieciach, trzeba im pokazać drogę, którą należy iść, pokazać, że sport jest dla wszystkich i każdy może kiedyś zostać sportowcem, że każdy ma szansę grać na najlepszych stadionach, nawet jeśli pochodzi z małego miasteczka. Najważniejsze jest wyjście z domu i granie, ćwiczenie, praktykowanie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery cykle turniejowe tj. rozgrywki piłkarskie dla dzieci pn. Z Karlina na Wembley.

Terminy rozgrywek:

129.04.2015.

Środa15.30 – 19.30Z KARLINA NA WEMBLEY

TURNIEJ Żaków, ORLIKÓW206.05.215

Środa15.30 – 19.30Z KARLINA NA WEMBLEY

Turniej Młodzików (V-VI klasa)313.05.2015. (środa)

15.05.2015.

(Piątek)15.30. – 19.30Z KARLINA NA WEMBLEY

Gimnazjum