Regulaminem Promocji „Na szare jesienne popołudnia tygodniowe promocje w Małpim Gaju do końca grudnia”

 • 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Organizatorem promocji „Na szare jesienne popołudnia tygodniowe promocje w Małpim Gaju do końca grudnia” jest Zarząd Obiektów Sportowych Turystycznych i Rekreacyjnych sp. z o. o. w Karlinie przy ul. Kościuszki 1A, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Oferty promocyjne dostępnę będą dla klientów Sali Zabaw „Małpi Gaj” od dnia 04 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 3. Informacje o Promocji wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej sport.karlino.pl oraz na profilu facebook Organizatora https://www.facebook.com/halakarlino/?ref=hl .

 

 • 2. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 

 1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby, które w okresie obowiązywania promocji skorzystają z usług Sali Zabaw dla Dzieci „Małpi Gaj”.
 2. Promocje polegają na bonusach dla klientów w zależności od dnia tygodnia zgodnie z zestawieniem poniżej:
 3. PONIEDZIAŁEK – do każdej zakupionej godziny zabawy w cenie cennikowej 8,00 zł klientowi przysługuje dokupienie 30 min. zabawy w cenie promocyjnej 1,00 zł. Cena promocyjna obowiązuje w tym samym dniu co zabawa zakupiona w cenie standardowej.
 4. WTOREK – Organizator przeprowadzi wśród dzieci korzystających z Sali Zabaw konkurs plastyczny. Organizator wyłoni 3 (troje) uczestników, którzy zostaną nagrodzeni:

1 nagroda – bezpłatne wejście na godzinną zabawę w Sali Zabaw

2 nagroda – upominek (drobna zabawka, kredki)

 • nagroda – słodki upominek
 1. ŚRODA – do każdej zakupionej godziny zabawy dla jednego dziecka, kawa lub herbata dla jednego opiekuna za 0,10 zł
 2. CZWARTEK – dla wszystkich dzieci korzystających z Sali Zabaw w tym dniu w cenie wejścia malowanie buziek (dotyczy zarówno zakupu zabawy na 30 min oraz więcej)
 3. PIĄTEK – w cenie jednej godziny zabawy dodatkowy kwadrans zabawy
 4. Ponadto wprowadza się promocję polegającą na zbieraniu punktów. Klient otrzyma kupon, na którym będzie zbierał punkty (1 pkt = 1 godz. zabawy). Punkty na kuponie zapisuje pracownik Organizatora. Po zebraniu 7 punktów kolejne wejście na 1 godz. będzie kosztowało 1 zł
 5. Wprowadza się również promocję dla grup zorganizowanych. Przy zakupie dwóch wejść dla grupy w cenie cennikowej 100,00 zł trzecie wejście za 50 zł.

 

 • 3. Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.