Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Karwinie

Przez 70 lat mury tej szkoły opuściło 1700 absolwentów. Obecnie kadrę pedagogiczną stanowi 12 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza blisko 100 uczniów. Poza przedmiotami obowiązkowymi dzieci mogą uczęszczać na lekcje j. angielskiego, pozalekcyjne zajęcia sportowe, koła zainteresowań.

Po wysłuchaniu historii szkoły głos zabrali zaproszeni goście, którzy życzyli wytrwałości w budowaniu szkoły, dalszych sukcesów, wielu powodów do dumy i wciąż nieustającej energii w pomnażaniu dotychczasowego dorobku szkoły.\

więcej informacji:http://karlino.pl/aktualnosc-6987-jubileusz_70_lecia_szkoly_podstawowej_w.html

 

 

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter