Pogadanka dla najmłodszych dotycząca zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły

20-22 września 2016 r. na terenie miasta i gminy Karlino w Szkołach Podstawowych oraz w Przedszkolu Miejskim w Karlinie Straż Miejska przeprowadziła pogadankę dotyczącą zachowania bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły oraz powrotu do domu.

szczegóły:http://karlino.pl/aktualnosc-7005-pogadanka_dla_najmlodszych_dotyczaca.html