OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PUNKT DORADCZY-KARLINO