Dofinansowanie na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z Gościna wychodząc naprzeciw potencjalnym beneficjentom z gmin powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego w dniu 18 października 2016 r. zorganizowało w Karlińskim Ośrodku Kultury szkolenie dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz założeń LSR i procedury oceny wniosków.

Więcej informacji: http://www.karlino.pl/aktualnosc-7051-dofinansowanie_na_podejmowanie_i.html