Akademia Lokalnego Animatora

ALA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów i przygotowanie ich do roli Animatora. Uczestnicząc w ALA uzyskasz kompleksowe wsparcie, które pozwoli Ci na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju.

szczegółowe informacje: http://karlino.pl/aktualnosc-7046-akademia_lokalnego_animat…\