III Przegląd Piosenki Prawdziwej “Solidarność Pokoleń” – 26.10.2016