Burmistrz Karlina otrzymał wyróżnienie im. Grzegorza Palki

0 października 2016 roku już po raz XIX  na uroczystej gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie została wręczona Nagroda im. Grzegorza Palki. Jest ona najbardziej prestiżowym wyróżnieniem samorządowym w Polsce. Nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla  rozwoju samorządności terytorialnej. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju. Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki pragnie uhonorować jednego z  najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę. Gdyby nie jego tragiczna śmierć  12 lipca 1996 roku, byłby on w kolejnych latach bardzo ważną postacią zarówno na łódzkiej jak i krajowej scenie politycznej. Nagroda im. Grzegorza Palki – czyli Samorządowy Oskar, to szczególny wyraz uznania wszystkich środowisk i opcji dla jego dokonań zarówno lokalnych jak   i krajowych.

więcej informacji na:http://www.karlino.pl/aktualnosc-7098-burmistrz_karlina_otrzymal_wyroznienie.html