Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego

Szaleni Historycy zachęcają wszystkich chętnych do uczestnictwa w Szkolnych Dniach Dziedzictwa Kulturowego, które są organizowane na kształt Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Celem działań jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego w środowisku szkolnym. W ramach Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego zostaną zorganizowane np. wystawy, prezentacje na temat zabytków, turniej wiedzy o dziedzictwie kulturowym – szczegóły na plakatach.

Mianownikiem wszystkich działań jest dziedzictwo kulturowe, przygotowane pod okiem nauczyciela Ireneusza Tyborskiego oraz Krystiana Zalewskiego. Inicjatywa ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz zwiększenie świadomości na temat dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży oraz nagrodzenie dobrych praktyk dotyczących popularyzowania tematyki związanej z dziedzictwem w środowisku szkolnym.