Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogłasza konkurs pt. “Odnawialne źródła energii”

Organizatorem konkursu pod hasłem „Odnawialne Źródła Energii” jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów odnawialnymi źródłami energii, zwrócenie uwagi uczestników na rolę odnawialnych źródeł energii oraz rozwijanie kreatywności dzieci.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Gminy Sianów.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną, jak np. ołówek, kredka, pastele, farby, wycinanki itd.

Prace należy wykonać indywidualnie (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę). Uczeń może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Praca musi być podpisana (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).

Nagrodami w konkursie są :

– za zajęcie pierwszego miejsca – tablet

– za zajęcie drugiego miejsca – aparat fotograficzny

– za zajęcie trzeciego miejsca – dysk przenośny zewnętrzny

– przyznanych zostanie także 6 wyróżnień. Nagrodami będą powerbanki.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30.11.2016. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie w stronie www.parseta.org.pl  6.12.2016r. Oficjalne wręczenie nagród zostanie przeprowadzone w dniu 13.12.2016r. w siedzibie ZMiGDP w Karlinie.

Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino

z dopiskiem: KONKURS „Odnawialne Źródła Energii”. Liczy się data wpływu do siedziby organizatora.

Szczegółowe informacje w załączniku.