Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego

Jak ważna jest ochrona dziedzictwa kulturowego wiedzą nie tylko historycy, ale również uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie, którzy w dniach 8-9.11.2016 wzięli udział w Szkolnych Dniach Dziedzictwa Kulturowego organizowanych przez grupę Szalonych Historyków pod kierunkiem nauczyciela historii – Ireneusza Tyborskiego i kustosza Muzeum Ziemi Karlińskiej – Krystiana Zalewskiego.

Inicjatywa ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz zwiększenie świadomości na temat dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży oraz nagrodzenie dobrych praktyk dotyczących popularyzowania tematyki związanej z dziedzictwem w środowisku szkolnym.

Pierwszego dnia zorganizowany został turniej gry planszowej Karlinopolis.

więcej informacji na stronie:http://www.karlino.pl/aktualnosc-7139-szkolne_dni_dziedzictwa_kulturowego.html