Akademia Lokalnego Lidera

 

 Szanowni Państwo

Rekrutacja do Akademii Lokalnego Animatora w Karlinie trwa do 14.01.2017r.  Bardzo prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numer 506 062 288.

Zapraszamy  wszystkie aktywne osoby  do AKADEMII  LOKALNEGO ANIMATORA (ALA) to program stworzony w ramach projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego (RPO WZ 2014-2020).

ALA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów i przygotowanie ich do roli Animatora. Uczestnicząc w ALA uzyskasz kompleksowe wsparcie, które pozwoli Ci na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłaszania się  do ALA  drogą mailową d.chalat@karrsa.pl p.kobus@karrsa.pl

Obecnie zajęcia odbywają się w gminie Sławno, Karlino i Postomino.

Mamy również ustalone terminy szkoleń ALA w Koszalinie, w siedzibie KARR S.A.  w godz. 8.30 -15.00  wg harmonogramu :

I moduł 11.stycznia 2017r. ,

II moduł 25.stycznia 2017r.,

III moduł 8 lutego 2017r.,

IV moduł 22lutego 2017r.

Bloki tematyczne zajęć edukacyjnych dla lokalnych animatorów. Blok I  ( 2 spotkania po 4 h) sobota (FNDŚ) lub jedno 8 godzinne

• kompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą i animowania rozwoju lokalnych społeczności (w tym poprzez narzędzia coachingu oraz gry psychologiczne),

•  rozwijanie i doskonalenie metod pracy na rzecz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności,

•  narzędzia pracy lokalnego animatora – jak skutecznie dotrzeć do społeczności lokalnej i otoczenia,

•  budowanie zespołu, zarządzanie zespołem,

•  umiejętności liderskie i poszerzanie ich, pogłębianie wiedzy.

Blok II ( 2 spotkania po 4 h)sobota (4CEES) lub jedno 8 godzinne:

•  zrozumienie mechanizmów funkcjonowania ekonomii społecznej,

•  diagnoza środowiska lokalnego,

•  wskazanie i pomoc w doborze narzędzi animacji lokalnej i budowania partnerstw, wykorzystanie narzędzi tj. inicjatywa lokalna  w budowaniu aktywności lokalnej społeczności,

•  proces budowania grup nieformalnych, grup inicjatywnych, partnerstw lokalnych.

Blok III ( 2 spotkania po 4 h)sobota (FPA) lub jedno 8 godzinne

•  tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej – charakterystyka podmiotów w sektorze ekonomii społecznej, tworzenie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych krok po kroku, odpłatna działalność pożytku publicznego czy działalność gospodarcza – co wybrać?

•  prezentacja dobrych praktyk.

Blok IV ( 2 spotkania po 4 h)sobota (APEK) lub jedno 8 godzinne

• pozyskiwanie środków na finansowanie działalności podmiotów integracji i ekonomii społecznej – rodzaje finansowania, np. crowdfunding, jak i gdzie szukać źródeł, tworzenie projektów na rzecz lokalnych społeczności w gminie/powiecie, zlecanie zadań publicznych).

•  wzmocnienie roli lokalnych liderów.

•  współpraca pomiędzy PES a JST i Biznesem oraz innymi Podmiotami Ekonomii społecznej a rola lidera w tym wszystkim. W kolejnych tygodniach planujemy zorganizowanie  Akademii Lokalnego Animatora  w innych miastach tj. :Białogard, Bobolice, Darłowo, Polanów, Tychowo, Kołobrzeg.