Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt.

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

2014-2020 Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu udzielamy. Dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym dla spółdzielni socjalnych).

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lutego w godz. 10.00-11.00 w Karlinie w Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu przy ul. Kościuszki 1 A.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności: tel. 094/ 341 63 30, e-mail:t.janik@karrsa.pl

Serdecznie zapraszam! Teresa Janik Doradca Biznesowy