Spotkanie animacyjne sołtysów z Gminy Karlino dotyczące mikrodotacji z KARR

Dzisiaj 4 kwietnia 2017r. w Homanit Arenie miało miejsce spotkanie sołtysów z Gminy Karlino w związku z ogłoszonym  naborem wniosków w projekcie „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2” z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Z naszymi sołtysami spotkali się kierownik projektu p. Karolina Włodyka oraz animator projektu p. Magdalena Osipowicz.

Warto podkreślić, że można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5000zł, które można przeznaczyć na wszystkie rodzaje sfer działalności pożytku publicznego w ramach inicjatywy oddolnej albo wsparcie rozwoju młodych organizacji. Wkład własny stanowić może praca społeczna lub wolontariat a gotowe już wnioski należy przesłać na adres mailowy mikrodotacje@karrsa.pl.

Przykłady ? W Gminie Karlino dotacje w ubiegłym roku otrzymało stowarzyszenie Sundaybikers Karlino Team  oraz sołectwo Domacyno. Cykliści zrealizowali projekt, który pomógł im zdobyć cenną wiedzę na temat organizowania profesjonalnych imprez rowerowych, natomiast nieformalna grupa z Domacyna pokusiła się o nową siłownię wewnętrzną w świetlicy wiejskiej.

Pamiętać należy, że termin zakończenia naboru wniosków w tegorocznej edycji upływa 23.04.2017, a do rozdysponowania jest 56 mikro dotacji o łącznej kwocie 280 000 zł !

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie lub pod numerem telefonu 94 341 63 30, fax. 94 341 60 88.