BIEGI INTEGRACYJNE DLA DZIECI

Jak co roku zapraszamy do wspólnego biegania dzieci i młodzież!
W tym roku – krótsze trasy, razem 16 kategorii.

Dla każdego dziecka pamiątkowy imienny nr startowy przygotowany przez G.EN. GAZ ENERGIA – Sponsora Głównego biegów integracyjnych dla dzieci i młodzieży

Zdjęcie użytkownika Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie.