w czasie deszczu dzieci się nudzą ale nie w Karlinie przykładem jest klasa II d