Podziękowania dla wszystkich Domacyniaków, którzy najaktywniej pomagali w przygotowaniach do Biegu Papieskiego