29-07-2017 Spływ na wysokiej wodzie, także na przełaj. skrótem z pominięciem ujścia Radwi :).