XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2017, Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne”,