Przystań w Karlinie dofinansowana z RPO

Projekt ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – przystani kajakowej w Karlinie otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO.

jezioro

jezioro | Radio Pls
u
Wysokość dofinansowania to prawie milion dwieście tysięcy złotych. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz wymianę dwóch istniejących pomostów na rzece Radwi a także drenaż odwadniający, umocnienie skarpy i przebudowę oraz rozbudowę oświetlenia. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 ml. zł. (AGu)