VII Turniej Piłki Nożnej Poświęcony Pamięci Działaczy i Piłkarzy Sokoła Karlino