Zmieniamy się dla Was.

Przystań kajakowa w Karlinie otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO.

Dzisiaj 9 sierpnia 2017r. w karlińskim ratuszu Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz zastępca burmistrza Karlina – Piotr Woś podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Wysokość przyznanego dofinansowania to 1 197 040,49 zł.
Całkowita wartość projektu to 2 633 917,36 zł.
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego m.in.:
• przebudowę budynku socjalnego,
• budowę wiat: biesiadnej i na kajaki,
• wymianę chodników,
• stojaki na rowery,
• plac zabaw,
• siłownię,
• boiska oraz małą architekturę
• wymianę dwóch istniejących pomostów na rzece Radwi na nowe,
• drenaż odwadniający, umocnienie skarpy i przebudowę oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia zewnętrznego.
Celem projektu jest wykreowanie nowej funkcji w strukturze gospodarczej Karlina dzięki budowie infrastruktury turystycznej. Wydłużony turystyczny sezon kajakowy przyniesie także korzyści dla naszego regionu.
W Karlinie staramy się wykorzystywać naturalne zasoby gminy oraz jej turystyczny potencjał i kreować nowe możliwości w oparciu o zasoby endogeniczne.

Zdjęcie użytkownika Karlino - Gmina z Energią.

Zdjęcie użytkownika Karlino - Gmina z Energią.