PIERWSZY MECZ SEZONU MKSu SOKOŁA KARLINO – MECZ NA OTWARCIE IV LIGII