Akademia Mluksiaków zaprasza dzieci do lat 9 na zajęcia ruchowe