Wspólna akcja służb mundurowych przeciwko kłusownictwu wodnemu

21 października 2016 zorganizowana została wspólna akcja służb mundurowych mająca na celu przeciwdziałanie  procederowi kłusownictwa, w której udział wzięli: Straż Miejska Karlino, Straż Gminna Dygowo, Straż Leśna Gościno, Straż Graniczna Kołobrzeg, Społeczna Straż Rybacka Powiatu Białogardzkiego Straż Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty WOPR Powiatu Białogardzkiego.

Podczas patrolu zatrzymano 2 osoby, które podejmowały zastawioną sieć na rzece Liśnicy w Białogardzie. Mężczyźni zostali ujęci przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Białogardzkiego, a następnie przekazani Policji.

więcej informacji na stronie:http://www.karlino.pl/aktualnosc-7075-wspolna_akcja_sluzb_mundurowych.html