XIV Międzynarodowy Turniej Bokserski Kadetów Im. Jerzego Adamskiego.