VI Przegląd Piosenki Prawdziwej

VI Przegląd Piosenki Prawdziwej. — w Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie.